Featured posts

about food, life and photography...portfolio

 

Raya’s Place…

Създаването на това място беше естествено продължение на желанието ми да запечатам преживените емоции, посетени места, кулинарни удоволствия и всичко останало, което ме е накарало да се чувствам добре.

Като любител фотограф се изразявам по-често чрез снимките и затова тук ще гледате повече, отколкото да четете. Каня Ви в моето място, настанете се удобно, споделяйте мисли и мнения.